× خانه اهداف تیم ما تماس با ما

نقطه عطف

سومین دوره‌ی سالانه‌ی هنرهای تجسمی ساتین با عنوان «نقطه عطف»

هنرمند
1
آرام فرح بخش
نقاشی
بدون عنوان
2
صنم خانی
نقاشی
رقصی چنین
3
فاطمه نجاری
چاپ دستی
لولوخرخره
4
سارا منصورفر
نقاشی
زن
5
زهرا حائری
نقاشی
کرم خراط
6
زهرا حائری
نقاشی
کرم خراط
7
آرمین توحیدی
نقاشی
بدون عنوان
8
آرمین توحیدی
نقاشی
بدون عنوان
9
آرمین توحیدی
نقاشی
بدون عنوان
10
سارا نعمتی حصار
نقاشی
بدون عنوان
11
سارا نعمتی حصار
نقاشی
بدون عنوان
12
سارا نعمتی حصار
نقاشی
بدون عنوان
13
عطیه قلندری
نقاشی
سرآغاز
14
عطیه قلندری
نقاشی
بلاغ
15
معصومه تقی پور
نقاشی
زوال
16
زهرا حسنی
نقاشی
بدون عنوان
17
زهرا حسنی
نقاشی
بدون عنوان
18
زهرا شیرکوند
نقاشی
بدون عنوان
19
زهرا شیرکوند
نقاشی
بدون عنوان
20
سمیرا مسافری
نقاشی
به نام زن
21
صالحه انصاری
نقاشی
طبیعت ازنگاه من
22
نرگس دهقان پور
چاپ دستی
تنها در باغ
23
شادی دادخواه
نقاشی
نیم روز
24
شادی دادخواه
نقاشی
شامگاه
25
شادی دادخواه
نقاشی
سپیده دم
26
بهزاد گیلانی
نقاشی
پس از زایش
27
نرگس دهقان پور
چاپ دستی
خیابان
28
نرگس دهقان پور
چاپ دستی
پرواز در عمق
29
سیدمحمد نقیب
نقاشی
فراق
30
شایسته حسن‌پوری
نقاشی
از مجموعه‌ی ما نی‌های مردابی