× خانه اهداف تیم ما تماس با ما

نقطه عطف

سومین دوره‌ی سالانه‌ی هنرهای تجسمی ساتین با عنوان «نقطه عطف»

هنرمند
61
اعظم احمدزاده
نقاشی
از مجموعه تروما
62
میلاد عمادی
نقاشی
مریم
63
میلاد عمادی
نقاشی
فاطمه
64
اعظم احمدزاده
نقاشی
از مجموعه تروما
65
محمدامین شفیعی
عکاسی
ساکنین کپر
66
فاطمه (اسم مستعار آرزو) معرفاوی
نقاشی
نفت و تالاب
67
Yasaman khooshecharkh
مجسمه‌سازی
METAMORPHOSIS - دگرگونگى
68
شیوا قنبری
نقاشی
وهم
69
شیوا قنبری
نقاشی
وهم
70
Yasaman khooshecharkh
نقاشی
دگرديسي
71
Yasaman khooshecharkh
نقاشی
دگرديسي
72
Yasaman khooshecharkh
چاپ دستی
دگرديسي
73
Yasaman khooshecharkh
چاپ دستی
دگرديسي
74
پری شاهیوندی
نقاشی
لشکر های سیاه
75
مهتاب متینی
نقاشی
تعلیق
76
پری شاهیوندی
نقاشی
چیزی برای فروش
77
معصومه کیانی
نقاشی
و اینچنین دیدم...1
78
معصومه کیانی
نقاشی
و اینچنین دیدم...2
79
فرانه بلوچ
مجسمه‌سازی
بدون عنوان
80
فرانه بلوچ
مجسمه‌سازی
بدون عنوان
81
پریا مالمیر
نقاشی
مجموعه عجایب المخلوقات
82
پریا مالمیر
نقاشی
از مجموعه عجایب المخلوقات
83
پریا مالمیر
نقاشی
از مجموعه عجایب المخلوقات
84
پگاه شاملو
نقاشی
سلف پرتره 1
85
پگاه شاملو
نقاشی
سلف پرتره 3
86
پگاه شاملو
نقاشی
سلف پرتره 4
87
سمیه صادقی پری
نقاشی
خواب
88
فاطمه (اسم مستعار آرزو) معرفاوی
نقاشی
از مجموعه نفت و تالاب
89
فاطمه (اسم مستعار آرزو) معرفاوی
نقاشی
از مجموعه نفت و تالاب
90
مرضیه بابایی چهارده
نقاشی
لیرا