× خانه اهداف تیم ما تماس با ما

تیم ما

محدثه وحیدی مهر

مدیر عامل موسسه ساتین

آرش علی زاده

مشاور هنری

امین علی زاده

​مدیر اجرایی و برنامه‌ریزی ساتین

یلدا جباری

کارشناس روابط عمومی

ستایش خوشقد

ادمین شبکه های اجتماعی

درنا غلامی بهجانی

کارشناس تولید محتوا