× خانه اهداف تیم ما تماس با ما

نقطه عطف

سومین دوره‌ی سالانه‌ی هنرهای تجسمی ساتین با عنوان «نقطه عطف»

هنرمند
631
بهارک مالک مقدم
نقاشی
بدون عنوان
632
فرنیا کشاورزیان
نقاشی
مغاک
633
سید یحیی حسینی
نقاشی
آغوش
634
فرنیا کشاورزیان
نقاشی
انقراض
635
سید یحیی حسینی
نقاشی
نگاهت خاک شدنی ولبخندت پلاسیدنی ست
636
سید یحیی حسینی
نقاشی
دانه های دلشان از سنگ بود
637
فرنیا کشاورزیان
چاپ دستی
بُهت
638
فرنیا کشاورزیان
چاپ دستی
فقدان
639
فرنیا کشاورزیان
چاپ دستی
خواب
640
نازیلا فغانی
چاپ دستی
بدون عنوان
641
نازیلا فغانی
نقاشی
بدون عنوان
642
نازیلا فغانی
چاپ دستی
بدون عنوان
643
نازیلا فغانی
چاپ دستی
بدون عنوان
644
محمدرضا (امید) آقائی
عکاسی
خیلی دور & خیلی نزدیک
645
شادی مغزی
چاپ دستی
نشا
646
سلیمه احمدی
نقاشی
ملخ
647
سلیمه احمدی
نقاشی
مگس
648
بهنام آخربین
مجسمه‌سازی
خورشید
649
سارا ملاک شیرازی
نقاشی
معجون هویت
650
سارا ملاک شیرازی
نقاشی
از گور برخواسته
651
سارا ملاک شیرازی
نقاشی
ذبح
652
آوا ایلکائی
چاپ دستی
زایش
653
شکفته افراسیابی
نقاشی
همه چیز از آن آینه قدیمی شروع شد!
654
الهام طاهایی
چاپ دستی
شاماران
655
الهام طاهایی
چاپ دستی
شاماران
656
شکفته افراسیابی
نقاشی
خفگی مرا فریاد میزند!
657
آوا ایلکائی
نقاشی
بدون عنوان
658
sheida mousavi
هنرهای جدید
پروسه مکتوب کردن پرسه زنی های شخصی
659
ملیکا غلامحسین
نقاشی
عزای عمومی
660
پرنیا بادامچی
چاپ دستی
تضاد های شخصی من