× خانه اهداف تیم ما تماس با ما

نقطه عطف

سومین دوره‌ی سالانه‌ی هنرهای تجسمی ساتین با عنوان «نقطه عطف»

هنرمند
151
عبدالرحمن مجرد
هنرهای جدید
مرگ پایان اندیشه نیست
152
عبدالرحمن مجرد
عکاسی
خودنگاره‌های گذشته
153
آرام علایی اردبیلی
نقاشی
انتهای مقصد
154
سید یحیی موسوی
نقاشی
فروپاشی
155
سید یحیی موسوی
نقاشی
منظره سنگ
156
سید یحیی موسوی
نقاشی
بدون عنوان
157
الهام شادفر
چاپ دستی
بازار
158
الهام شادفر
چاپ دستی
کلیسای مسروپ
159
اوا افشاری
مجسمه‌سازی
قرمز
160
فاطمه زارعی نژاد
نقاشی
ناخودآگاه
161
فاطمه زارعی نژاد
نقاشی
ناخودآگاه
162
نگین طاهری
نقاشی
تو میچرخی میان زرد ها و آبی ها ؟
163
نگین طاهری
نقاشی
در من آهن می روید از تباهی ،با درد .
164
منصوره اصل مرز
نقاشی
طبیعت
165
منصوره اصل مرز
نقاشی
طبیعت
166
آتنا قره گزلو
مجسمه‌سازی
رهایی
167
نگین پزنده
مجسمه‌سازی
ساختارزدایی
168
ستاره بهبهانی
نقاشی
بدون عنوان
169
ستاره بهبهانی
نقاشی
بدون عنوان
170
ستاره بهبهانی
نقاشی
بدون عنوان
171
راضیه حسینی
نقاشی
بدون عنوان
172
راضیه حسینی
نقاشی
بدون عنوان
173
Soude Shirvani
نقاشی
دوباره نگاه كن. Regarde encore
174
Soude Shirvani
نقاشی
بدون عنوان
175
Soude Shirvani
نقاشی
مادرجون. Granny
176
صبا شیخ ابو مسعودی
چاپ دستی
در کارگه کوزه گری رفتم دوش دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش
177
صبا شیخ ابو مسعودی
چاپ دستی
زن و تنهایی لذت بخش
178
صبا شیخ ابو مسعودی
چاپ دستی
اعجاز
179
صبا شیخ ابو مسعودی
مجسمه‌سازی
مدیتیشن
180
صبا شیخ ابو مسعودی
مجسمه‌سازی
مطالعه