× خانه اهداف تیم ما تماس با ما

تیم ما

امین علی زاده

​مدیر اجرایی و برنامه‌ریزی ساتین

عضو هیأت مدیره موسسه ژرفا هنر ساتین کیش.
دانش‌آموخته‌ی مدیریت MBA بازاریابی در مقطع کارشناسی ارشد و مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل در مقطع کارشناسی.