× خانه اهداف تیم ما تماس با ما

تیم ما

محدثه وحیدی مهر

مدیر عامل موسسه ساتین

دانش‌آموخته‌ی دو رشته‌ی ادبیات انگلیسی و هنر (با گرایش عکاسی) در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته پژوهش هنر. 
مدیر مسئول فصل­نامه پژوهشی ساتین.
مدیر سالانه‌ی هنرهای تجسمی ساتین.