× خانه اهداف تیم ما تماس با ما

تیم ما

آرش علی زاده

مشاور هنری

مشاور هنری
عضو هیأت مدیره موسسه ژرفا هنر ساتین کیش.
دانش‌آموخته‌ی مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی شریف. فیلمساز و فیلم‌نامه نویس.