× خانه اهداف تیم ما تماس با ما

فرهنگ ایران زمین

که فرهنگ باشد ز گوهر فزون

جهاد دانشگاهی: نخستین نمایشگاه فرهنگ ایران زمین برگزار می شود

28 تیر, 1401
موسسه ژرفا هنر ساتین کیش از شرکت‌ های مستقر درپارک ملی علوم، فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی با همکاری این پارک، نخستین دوره نمایشگاه «فرهنگ ایران زمین» را برگزاری می کنند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، پارک ملی علوم، فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی با همکاری «موسسه ژرفا هنر ساتین کیش»، از شرکت‌ های مستقر در این پارک، نخستین دوره نمایشگاه «فرهنگ ایران زمین»  را برگزاری می کنند.

نخستین نمایشگاه فرهنگ ایران زمین  14 تا 17 شهریور در محل «نمایشگاه بین‌المللی کیش» برگزار می ‌شود.

لینک خبر